Archivos de etiquetas: jornada continuada

CONGRÉS JORNADA CONTINUADA A BARCELONA

juandon

CRONOGRAMA DEL CONGRÉS (PONÈNCIES) ACTUALITZAT!

II CONGRÉS

JORNADA CONTINUADA

I RACIONALITZACIÓ DELS HORARIS ESCOLARS

 

 

 

DISSABTE  14 d’abril de 2012.

LLOC:       Aula 111 de la Facultat de Filologia – Universitat de Barcelona

Plaça Universitat – Barcelona

 

 

HORARI CONFERÈNCIA PONENTS
9’30 – 10 Recepció i lliurament de documentació  

 

10 – 11 Models i valoració de la Jornada Continuada a d’altres Comunitats Autònomes i a Catalunya Francisco VENZALÁ.

Clara ROCA.

Calamanda VILA

11 – 11’30 Pausa

 

 
11,30 – 12 Aspectes psicopedagògics de la Jornada lectiva continuada

 

Francesc Xavier MORENO.
12 – 12,30 Viabilitat jurídica dels projectes de Jornada Continuada a Catalunya.

 

Pere CIUDAD.
12,30 – 13 Escola 2.0 i nous models d’organització dels horaris lectius.

 

Juan Domingo FARNÓS.

 

13 – 13,30 Taula Rodona:

Experiències de Jornada Continuada a Catalunya

Rosa Ma Miró, Miriam Torres, Olga Manzano, Olga Martínez, Xema Roldan, Eulàlia Esteve, Elisabeth Vallès
13,30 – 14 Conclusions i clausura.

 

Carles MATA

Una nova societat…una altra educació (Jornada Continuada)

juandon

 

 • Una nova educació catalana (proposta)

  El sindicat ANPE Catalunya em va proposar establir una proposta d’educació a Catalunya, ja que han observat el fracàs escolar i l’abandonament que es produeix i que de cap manera podem consistir ni suportar.

  Ells consideraven que si proposaven la JORNADA CONTINUADA a primària i secundària s’avançaria en qualitat amb els aprenentatges degut a què una vegada acabada la jornada escolar, els/les alumnes podrien disposar de temps per formarse de manera complementària.

   

  Una vegada analitzada la seva proposta que també van fer seva altres entitats i organismes, vam considerar millor fer una nova proposta Educativa Global i transversal, llevant-li tot aspecte jerarquitzat i donar-li prioritat a la transversalitat i un canvi de rols disruptius, la qual cosa causa un abartament de costos de tot tipus, desde edificis, materials, viatges, menjadors…i fomenta una educació que només accepota l’excel.lència personalitzada de la seva població i deixa de ser una “Educació a temps parcial” per a passar a una Educació continuada i permanent en el temps.

   

  Us posem un mapa orientatiu que resumeix els primers aspectes dels que partim i que considerem com a inici d’un projecte català i capdevanter amb l’educació de tota la societat que amb aquest plantejaments unirà aprenentatge i treball i farà que la qualitat formativa de tots i totes sigui molt millor.

  https://www.mindmeister.com/144252109

   

 • Us posem un link sobre una presentació que hem preparat per a un CONGRÈS MUNDIAL que segurament portarem a terme a Llatinoamètica, per a un canvi que anomenem DISRUPTIU, i que està totalment relacionat amb aquesta proposta que comencem a partir d’avui…mireu que tal i si us agrada, ja sabeu, al forum de debat podem parlar-ne (està en castellà perquè el congrès serà amb aquest idioma com a base, encara que obert a tots i cadasún dels qui vulguin participar)….juandon

   

JUSTIFICACIÓ DONADA PER CENTRES REALS ALS SEUS PROJECTES DE JORNADA CONTINADA. CRITERIS.

RENDIMENT I PEDAGÒGIQUES

• En termes generals el rendiment és major durant la jornada de matí que en les hores immediatament posteriors al menjar per raons fisiològiques òbvies, al que cal afegir les condicions climatològiques pròpies de la nostra climatologia, temperatures elevades durant una àmplia franja de curs escolar.

• No es produeixen interrupcions horàries que perjudiquin l’atenció, al contrari, els alumnes són a classe en els períodes de màxim rendiment.

• L’ensenyament de les àrees obligatòries s’adapta més a la corba de fatiga i aprofitament del nen / a en respectar en tot moment, els centres d’atenció i interès, complementat amb el canvi d’activitat i períodes de descans reglamentats.

• La fatiga escolar disminueix, com s’ha demostrat en les experiències realitzades en les diferents CA que ja la tenen implantada: Madrid, Andalusia, Canàries, Múrcia, Castella i Lleó…

* Les 4 ª i 5 ª hores són les de major rendiment escolar al matí ja que a primera hora de la tarda, després de dinar i en ple procés digestiu, el rendiment de l’alumne / a disminueix per la menor capacitat d’atenció.

CONCILIACIÓ FAMILIAR I DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS

• L’increment del nombre d’hores de convivència dels membres de la unitat familiar ha de servir de base per a intensificar la comunicació i afavorir la implicació activa dels pares en l’educació dels seus fills / es.

• Valorem de forma molt positiva que els alumnes tinguin la possibilitat de distribuir els temps del dia d’una forma lògica i eficaç. Les activitats extraescolars constitueixen davant les estrictament reglades un atractiu per al canvi d’actitud i motivació per part de l’alumne en no posseir caràcter d’obligatorietat i al mateix temps possibiliten una elecció més d’acord amb els seus interessos, inquietuds i habilitats

• Cal tenir present també que el desenvolupament socioeconòmic i cultural ha fet possible l’existència d’altres múltiples opcions de caràcter públic o privat que amplien l’oferta d’activitats al marge del Col·legi: Conservatori, poliesportiu, Acadèmia de música, acadèmies d’idiomes, etc.

• Les relacions de l’alumne amb el seu entorn i els seus amics es veuen afavorides en poder disposar de més temps lliure. També alguns alumnes que no poden desplaçar-se a rebre activitats extraescolars a altres llocs (pavelló, acadèmies, poliesportiu), se’n poden beneficiar en el mateix centre.

TRANSPORT

• Els fills i filles de residents a urbanitzacions, extraradis i pedanies s’ han de desplaçar en autobús, en molts casos a molts kilòmetres, iniciant la seva vida quotidiana a les 7.30 del matí i tornant a casa cap a les 18.30 hores, de manera que arriben a casa cansats, amb pocs ànims de realitzar les seves tasques i amb l’escassa possibilitat, sobretot en les èpoques hivernals, de poder participar en activitats formatives extraescolars i per tant, a no poder relacionar-se amb altres nens en llocs diferents dels de l’aula.

SOCIOLÒGICS

• La incorporació de les dones (mares) a la feina i la progressiva generalització dels horaris de treball a jornada continuada fan incompatible l’horari laboral amb la jornada escolar actual (l’horari de recollida dels seus fills no coincideix amb els horaris més habituals).

• El creixement de la demanda per part de les famílies d’altres activitats en horari extraescolar que afavoreixin la formació dels seus fills.

• La jornada escolar continuada augmenta el nombre d’hores de convivència dels membres de la unitat familiar, cosa que afavoreix la comunicació entre pares i fills i serveix de base per a la implicació activa dels pares i mares en l’educació dels seus fills.

• L’existència d’altres múltiples activitats de caràcter públic i privat que amplien les activitats, al marge del col·legi, que tendeixen a la formació integral del nen / a: Conservatori, Piscina Coberta, Corals, etc.

 

* Les hores dedicades a la TV disminueixen, mentre que el temps dedicat a l’oci augmenta, per l’elevat percentatge d’alumnes que assisteixen a activitats extraescolars fora del centre i fins i tot fora de la seva localitat. D’altra banda, l’alumne / a disposaria de més temps per poder dedicar a l’estudi.

 

* Major rendibilització social de les instal·lacions del Centre: espais, biblioteca, zones esportives, convertint l’escola en un lloc dinamitzador de la cultura, l’esport i la convivència. L’efecte dinamitzador acabaria amb la concepció actual dels centres educatius com a “aparcaments” per nens i nenes. Les hores de tarda esdevindrien més amenes i els nens i nenes ho associarien amb una imatge més positiva dels centres, no tant com a “presons” per infants.

* Les diferents administracions, institucions o organitzacions socials tindrien una major participació a la vida del Centre, ja que s’implicaria en la programació i realització de les activitats desenvolupades al mateix centre.

 

LABORALS (MESTRES)

 

* Respecte al professorat s’aconseguiria una racionalització dels temps de treball i major dedicació al desenvolupament de les seves funcions. Més possibles actualitzacions, reciclatge i perfeccionament, que com a resultat milloraria els aspectes organitzatius escolars i possibilitaria una millor preparació del treball; major rellevància dels aspectes psicopedagògics a l’hora de fer el disseny concret dels desenvolupaments curriculars.

* El temps transcorregut entre el final d’una jornada escolar i el començament de la següent és més llarg i més relaxant per a docents i pels alumnes.

ECONÒMIQUES

* Major rendibilització de les instal·lacions del Centre: espais, biblioteca, zones esportives, convertint l’escola en un lloc dinamitzador de la cultura, l’esport i la convivència.

* El teixit econòmic de la zona es veuria dinamitzat ja que s’hauria de crear una oferta variada per poder donar cabuda a les activitats extraescolars (esportives, d’idiomes, música…)

 • Estalvi energètic (calefacció, llum,aire acondicionat…) ; aigua i menjador i més sostenibilitat (transport més equilibrat i ajustat a les necessitats del centre, sortides més escalonades que farien més fàcil el tràfic de cotxes…)

 

En un moment tant delicat i desolador com aquest, creiem necessari treballar de manera constructiva i creativa. Nosaltres com a sindicat pensem que precisament ara, en un context de retallades i d’ajustaments, els mestres necessitem al menys una contrapartida, que a sobre permetria estalviar!!

Amb tot això i la llei a la mà (consulteu l’apartat “Marc Legal”), us voldriem donar una sèrie de consells basats en experiències recents sobre el tema de Jornada continuada.

 1. Malgrat que només s’està aprovant en principi a centres de Secundària, Primària no ha de rendir-se i ha de continuar treballant… quant es vegi que funciona i que ningú voldrà tornar enrera s’haurien d’obrir les portes… i més quant vegin que econòmicament és molt més viable!
 2. L’entusiasme és molt important en aquesta tasca, però NO US HEU DE PRECIPITAR. És a dir, cal portar al Departament projectes MOLT I MOLT ELABORATS, amb molt de treball enrera. Obviament si tot es fa depressa i corrents no aconseguireu res.
 3. Per tenir un bon projecte cal estudiar molt bé l’entorn del centre i saber-ho absolutament tot: famílies, aspectes socio-econòmics, culturals, esportius, històrics… Cal també demostrar de totes totes que la Jornada Continuada és la millor opció pel centre.
 4. Ja que parlem d’opció, ho direm molt durant aquest curs i no ens cansarem de dir-vos que… LA JORNADA CONTINUADA NO ÉS OBLIGATÒRIA, ÉS UNA OPCIÓ A CONSIDERAR! Si un centre decideix democràticament que és millor la Jornada partida, s’ha de respectar.
 5. Cal estar molt informats a l’hora de presentar el projecte a les famílies i als altres docents. NO OBLIDEM QUE HI HA MOLTS MESTRES QUE TAMPOC ESTAN D’ACORD AMB LA JORNADA CONTINUADA! Axò també s’ha de respectar. El que hem de fer és presentar-ho tot de manera que la gent pugui canviar d’opinió.
 6. S’HA D’ARRIBAR AL PUNT FINAL DE LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE AMB TOTHOM AL VAIXELL: PARES I MARES, DOCENTS, AJUNTAMENTS I EMPRESES. I obviament tothom ha de voler ser-hi. Per això cal molta feina informativa i ser convincents.
 7. Recordeu que hi ha molts mites falsos sobre la JC que s’haurien d’esborrar d’una vegada: que els nens estan cansats de fer tantes hores seguides, que sortirien a les dues i s’anirien a campar pels carrers, que ho fem per tenir nosaltres les “tardes lliures” (mentida! hem de fer al menys dues tardes!) que és inviable econòmicament… PER AIXÒ ESTEU VOSALTRES, PER TOMBAR TOTS AQUESTES FALSEDATS!!
 8. 8.               Hi ha molta malícia ja que molta gent només s’agafa al fet de que els pares i mares treballen moltes hores i que no poden anar a recollir als nens i nenes. S’ha de frenar el desig de molts de convertir els centres en “aparcaments” per infants. Així no anem enlloc, i més en un moment en el que l’escola hauria de ser decisiva a l’hora de sortir de la crisi en la que ens trobem. Per això necessitem molta PEDAGOGIA, RESPECTE I PACIÈNCIA.

 

LA JORNADA CONTINUADA MILLORA L’ENSENYAMENT I L’EDUCACIÓ PERQUÈ: 

 

 • ·         Superposa efectivitat i eficiència d’ensenyament i aprenentatge. Les estadístiques demostren, sense cap dubte, que els alumnes rendeixen més amb Jornada Continua que amb Jornada Partida: els informes PISA i de l’ OCDE indiquen que els països amb jornada continuada obtenen valoracions millors.

 

 • Diferencia la formació curricular (mati-migdia) de les activitats no curriculars (tarda). Es dedica l’horari d’òptima receptivitat dels alumnes per a l’aprenentatge intel·lectual i augmenta la franja horària del temps lliure per a altres activitats complementàries i formatives.

 

 • Contribueix a la creació d’un nou marc de participació i col·laboració amb les famílies i institucions de l’entorn escolar, oferint a la Comunitat Educativa la possibilitat d’involucrar-se en les diferents activitats extraescolars del Centre.

 

·        Millora les condicions laborals dels professors i, per tant, el grau de satisfacció dels docents en vers la feina, al temps que la societat revaloritza la tasca docent com a formadora i transmissora de continguts, i l’allunya del paper de monitors d’esplai.

 

 • Situa els alumnes en igualtat de condicions per a accedir a Activitats Complementàries sense discriminació por raons econòmiques o familiars, facilitant al nostre alumnat un horari més ampli i complet, que el permeti optar a les activitats que el centre els oferta segons els seus interessos.

 

 • Desenvolupa les habilitats de l’alumne en contacte amb les activitats proposades; com estimular i potenciar la creativitat, el desenvolupament físic i intel·lectual, així com les actituds de convivència, ajuda, cooperació, treball en equip, hàbits de comportament i responsabilitat.

 

 • Permet utilitzar  els espais i els recursos de l’escola de manera diferent.

 

 • Afavoreix la convivència per aficions o per afinitats per prevenir conflictes entre l’alumnat.

 

·        La Jornada Continuada està en progressiva implantació a les CCAA de la resta de l’Estat. Cap dels centres que ha decidit experimentar-la ha tornat enrera.

 

La Jornada Continuada no significa una reducció de la jornada escolar, ni per als professors ni per als alumnes, però sí un ordre racional de les activitats lectives i complementàries.

 

Teniu també l’oportunitat d’entrar al GEIPITE DE NING, una mena de xarxa social on també i podreu trabar coses interessants relacionat amb el que ara volem començar, una nova educació per a Catalunya.

juandon

 • Us posaré un post que vaig escriure a https://juandomingofarnos.wordpress.com i que parla de com és la nova societat digital en què vivim i com ha de ser l’educació que demanda, per la qual cosa la Jornada Continuada en formarà part de la mateixa com un element més del tot necessari…

   

  •  

   Ara per ara la societat, la nostra, es caracteritzada per l’ús generalitzat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en totes les activitats humanes i per una forta tendència a la mundialització econòmica i cultural (veure exigeix de tots els ciutadans noves competències personals, socials i professionals per poder afrontar els continus canvis que imposen en tots els àmbits els ràpids avenços de la Ciència i la nova “economia global”.

    

   L’impacte que comporta el nou marc globalitzat del món actual i les seves omnipresents, imprescindibles i poderoses eines TIC, està induint una profunda revolució en tots els àmbits socials que afecta també, i molt especialment, al món educatiu. Estem davant una nova cultura que suposa noves formes de veure i entendre el món que ens envolta, que ofereix nous sistemes de comunicació interpersonal d’abast universal i informa de “tot”, que proporciona mitjans per viatjar amb rapidesa a qualsevol lloc i instruments tecnificats per realitzar els nostres treballs, i que presenta nous valors i normes de comportament.

    

   Òbviament tot això té una forta repercussió en l’àmbit educatiu: Davant la efervescent i canviant societat actual, les necessitats de formació dels ciutadans es perllonguen més enllà dels primers estudis professionalitzadors i s’estenen al llarg de tota la seva vida.

    

   La formació contínua resulta cada vegada més imprescindible, tant per les exigències derivades dels canvis en els entorns laborals com també per fer front als canvis que es produeixen en els propis entorns domèstics i d’oci.

    

    

    

   Siguem conscients que estem parlant d’un canvi dràstic i per tant realment complicat. Li demanem al professor que cedeixi el seu protagonisme, renunciï a la seva autoritat i exerceixi un rol per al qual ningú li ha preparat, incloent al mateix temps una dolorosa revolució tecnològica. Crec que tots reconeixem que els professors juguen un paper crucial.

   Passen més temps amb els nens que els propis pares i teniu a les mans l’enorme responsabilitat de col · educar-los. No obstant això amb prou feines se’ls donen eines i recursos i en la pràctica no els reconeixem aquest paper essencial. La conclusió és clara: No podem continuar ensenyant les mateixes coses i de la mateixa manera. L’educació i la formació són avorrides, massa serioses i deixen poc marge a l’entreteniment. Els professors han de jugar un paper diferent, i que serà més important que el que han exercit fins ara perquè la informació i coneixement que abans transmetien, avui ja estan disponibles en múltiples formats.

    

   En lloc d’estar tancats en una aula, participaran en el disseny de cursos i simulacions, en la construcció de plataformes, d’eines d’autor, en la tutorització, seguiment i avaluació d’alumnes, en la selecció de continguts, en el disseny d’itineraris formatius i currículums, en la gestió de coneixement, en els equips de desenvolupament de productes. Aquest panorama té també els seus peatges. El tutor ha d’acceptar que efectivament els alumnes saben més que ells en algunes coses i que per tant en ocasions els rols s’intercanvien i això possibilita una immillorable oportunitat per aprendre. També ha comprendre que es tracta d’ensenyar a les persones a pensar i que per això hem de induir objectius, fer que fallin les expectatives, ajudar entendre perquè i facilitar-los eines perquè corregeixin la seva teoria i aprenguin.

    

   En un curs ben dissenyat, un alumne haurà tingut èxit, i per tant un tutor també, si ha après a FER (acompliment) i no només a saber (informació). Sense perdre de vista que l’important és el què necessita saber l’alumne i el què li interessa, no tot el que sàpiga el professor. És una oportunitat única de revaloritzar el essencial rol social dels professors, avui dia fortament desprestigiat i desprotegit. Crec que no hi haurà dissens si afirmo que un dels efectes més notables de les tecnologies digitals és que permeten i faciliten una major comunicació entre les persones independentment de la seva situació geogràfica o temporal. Les noves tecnologies de la comunicació trenquen barreres espai-temporals facilitant la interacció entre persones mitjançant formes orals (la telefonia), escrita (el correu electrònic) o audiovisual (la videoconferència).

    

   Així mateix aquesta comunicació pot ser sincrònica – és a dir, simultània en el temps-o asincrònica – el missatge s’emet i rep en un període de temps posterior al emès. En segon lloc, podem assenyalar que les tecnologies permeten l’accés de forma permanent a gran quantitat d’informació. (…) Un altre fet destacable és que les noves tecnologies milloren l’eficàcia i qualitat dels serveis. La creació de bases de dades accessibles des de qualsevol punt geogràfic i en qualsevol moment juntament amb la gestió informatitzada d’enormes volums d’informació permeten incrementar notablement la rapidesa i eficàcia d’aquelles tasques i serveis que tradicionalment eren realitzades d’una forma rutinària i mecànica per persones. (…) D’altra banda, Les tecnologies digitals possibiliten noves formes d’activitat productiva. La innovació tecnològica està afectant també a l’àmbit laboral transformant els patrons tradicionals de treball. (…)

    

   Així mateix, les noves tecnologies de la informació i comunicació estan propiciant la superació d’una visió estreta i localista de la realitat. (…) En aquest sentit, els mitjans de comunicació i per descomptat les xarxes telemàtiques, estan jugant un paper clau en aquest procés de creació d’una consciència i perspectiva mundial o planetària.

    

   En definitiva, les xarxes telemàtiques propicien noves formes de participació social més enllà dels límits territorials locals. (…) L’acció política i organització dels anomenats moviments alternatius o d’antiglobalització no seria explicable sense la utilització de les noves tecnologies de la comunicació. La tasca que tenim per davant és, alhora, un repte temptador i una aventura gegantina. Vull creure que caminem cap a una societat d’homes més lliures, de persones cada vegada més autònomes i més capaços de prendre el control de les seves vides. Abans s’educava per aprendre a obeir i després treballar en una fàbrica / empresa on seguir obeint. Avui volem persones emprenedores, que pensin per si mateixes i per aconseguir-ho cal ensenyar d’una altra manera, lliurar tot el poder. Per guiar i controlar la seva vida no podran deixar mai d’aprendre, no hi ha cap garantia que el que avui els serveix demà segueixi sent útil. Però això significa que si uns guanyen llibertat i control, altres la perden i ja sabem el humanament complicat que resulta renunciar al poder.

    

   Els prenedors de decisions, les persones que dirigeixen empreses, sistemes educatius i governs i que ho faran encara durant bastants anys van néixer, créixer i es van educar en un model tradicional. No van tenir contacte amb un ordinador fins que van començar a treballar i tenen, amb honroses excepcions, un concepte poc innovador i modern de l’aprenentatge.

    

   Tinguem això sempre present per moderar l’optimisme que de vegades es desborda. Finalment i per no generar falses expectatives, cal advertir que no aprendran gran cosa per llegir aquest article. Com a molt, em conformo amb que trobin algunes idees inspiradores i altres provocadores però poc més. I les raons són simples.

    

   La formació continuada de tota la societat, “obliga d’alguna manera” a que la relació entre tots els memebres de la mateixa estigui junta i no separada, tant en l’espai com en el temps i és així on la Jornada continuada pren molta empenta…

   juandon

    

    

    

   https://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/09/12/la-sociedad-del-conocimiento-las-tic-su-influencia-social-y-educativa/(.@juandoming)

  •  

    

   JORNADA

   CONTINUADA=APRENENTAGE

   PERMANENT?

   Ens atrevim a comentar-ho? podem, vist la documentació que tenim, raonar-ho? és possible? …si ho és…de quina manera es pot fer?…

   juandon

  • Us estem presentant el Marc Legal de com podria ser la Jornada Continuada, com es veu i si es fa o no a d’altres comunitats…tots ells aspecte per conèixer un poc millor les avantages o no de la mateixa, per tant aquests documents conformen el CONTEXT on es desenvoluparia….i com en totes les coses cla coneixer-lo, entendre’l i tenir-lo present, però solament és això un Contest, cal moltes coses més per posar-ho en funcionament i és per això que fem aquesta mena de curs que clourà en el Congrès que portarem a terme el proper dia 14 i que servirà de punt d’inflexió per veure que podem fer i com, a pesar de les retallades i sobretot, per les retallades….

   Penseu que estem donant a l’administració fins i tot prpostes de solucions econòmiques, les qual primen ara, no amaguem res i posem les cartes a sobre la taula, és per això que el mateix Departament, Universitats, sindicats..hi estan convidats..
   Som els qui ho hem enjegat però no som protagoinistes de res, ho hem de fer entre ttos, per tant, endavant i tots i totes a conversar-aprendre- i a aportar que que pensemmm

    

   juandon-Dani

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 18.275 seguidores