Via Scoop.itE-Learning-Inclusivo (Mashup)

”Felet” med skolan kan inte vara att den inte förändras i samma takt och på samma sätt som resten av samhället. Tvärtom är skolans relativa oföränderlighet en tillgång. Den ger visst andrum och möjlighet till reflektion.
Via pellepedagog.se