Via Scoop.itA New Society, a new education!

 Autor “Faro” (http://www.e-faro.info). Quin és el sentit dels “deures per a casa” (DPC)? Què aporten a l’autoregulació de l’alumne? Sota quines condicions fan aportacions positives? E…
Show original