juandon

Usos didàctics de les activitats amb mapes. Poden ser:
 • El resultat o producte final d’una investigació
 • Una investigació en si mateixa
 • Programar una sortida, excursió…
 • Una activitat més en una seqüència didàctica
Exemples concrets en les diferents àrees

EDUCACIÓ EMOCIONAL

 • L’alumnat pot fer una presentació personal: on viu, on ha nascut, on van néixer els seus pares o avis… Documentat amb imatges pròpies o dels diferents llocs.
 • Marcar llocs rellevants de l’entorn proper de l’alumnat: el barri, l’ambulatori, el mercat, les escoles, l’esplai…
 • Buscar recorreguts: si estem a l’escola, quin recorregut farem per anar al metge, o per anar a buscar l’autobús.
 • Cercar el recorregut que fa l’alumnat des de casa seva fins l’escola o institut. Hi poden inserir alguna imatge del barri, o del centre escolar així com algun vídeo o música.

CIÈNCIES NATURALS

 • Punts d’un itinerari per la natura
 • Assenyalar elements geogràfics: rius, ciutats, oceans, cadenes muntanyoses…
 • Inventari i situació d’espècies vegetals d’una població Punts d’interès botànic
 • Assenyalar elements de geografia econòmica: països, localitats, fronteres…
 • Fer un herbari d’una zona determinada, marcant al mapa el lloc on hem trobat cada espècie.

 

CIÈNCIES SOCIALS

 • Llocs amb importància històrica: on s’han establert acords, batalles, conflictes internacionals…
 • Elements socials d’una població: museus, ajuntament, centres culturals, escoles, jardins.
 • Mapes amb contingut social: densitat de població, taxes de creixement, consum, migració
 • Els mitjans de transport d’una ciutat
 • Fer un viatge virtual on l’alumnat ha de preparar informació d’un viatge ja realitzat o imaginari tot aportant informació i imatges exemple del viatge de Darwin


MATEMÀTIQUES

 • Formes geomètriques des de l’espai
 • Càlculs de distàncies i superfícies.

LLENGÜES

 • Localitzar els llocs que menciona una novel.la.
 • Fer una guia turística de la ciutat en anglès, francès…
 • Marcar llocs d’origen d’una determinada generació d’escriptors
 • Fer audioguies de descripcions de diferents recorreguts o paisatges i geolocalitzar-les.

MÚSICA

 • Gires de cantants, o concerts tot enllaçant arxius de so
 • Instruments i músiques del món
 • Llocs de naixement de compositors

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 • Marcar escultures o edificis emblemàtics d’una ciutat i fer-ne una descripció.
 • Assenyalar l’itinerari que es descriu en una novel.la o narració.
 • Fer un recorregut per museus del món.
 • Marcar els estils arquitectònics d’una ciutat. 
Anuncio publicitario