Buscar

juandon. Innovación y conocimiento

La búsqueda del conocimiento en una Sociedad de la Inteligencia

fecha

6 mayo, 2010

PROJECTE EDUCAT 1X1

Projecte EDUCAT1x1
Desplegament exploratori del model 1:1 i dels llibres de text en format digital

Resum executiu:
El projecte és el resultat de la convergència de tres vectors:
La potència del format digital que és el que ens porta el “vent de la història”; format digital vol dir reduccions de preu, augment de funcionalitat, més facilitat d’accés, possibilitat de personalització, etc.
Baixos preus dels PCs portàtils: una finestra al món en el qual els nostres alumnes hauran de trobar el seu camí, que s’obre per un preu molt inferior al que aquest nois i noies gasten avui en telefonia mòbil.
Els llibres de text en format digital ja estan disponibles i a preus per alumne molt competitius. Això permet plantejar que els llibres de text, com a tals, siguin gratuïts per als alumnes (el cost de les llicències és a càrrec del Departament).

Existint les bases per fer el pas cap al format digital i poder disposar dels seus avantatges, els factors importants són dos: la preparació de les infraestructures i la preparació dels docents. Abans de plantejar aquests dos aspectes de forma generalitzada calen uns passos previs d’exploració en detall i l’entrenament del sistema.
Aquests passos previs són els que es s’han plantejat en el desplegament exploratori que s’està fent en el curs 2009-2010.
L’objectiu és iniciar el projecte amb la participació d’uns 10.000 alumnes, preferentment de Primer Cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori, repartits en uns 200 centres distribuïts per tot Catalunya.
Es tracta d’una participació voluntària que es fa de forma col·laborativa: Centres i Docents, Associacions de mares i pares, Administracions municipals, Editorials i Empreses de tecnologia, poden fer les seves aportacions lliurement. L’èxit del projecte serà resultat del treball i de les aportacions de tots.

Plantejament
La combinació ordinador+llibre de text digital ja és equivalent en preu als llibres de text en paper
L’ordinador no és només un recipient de continguts, com ho són els llibres de text, sinó una eina de treball i una finestra oberta a recursos il·limitats
La pissarra interactiva com a eina per al professor millora la seva capacitat de guanyar l’atenció i de transmetre informació
El llibre de text digital, en el format dels disponibles comercialment, no representa cap discontinuïtat amb respecte a la metodologia utilitzada avui per la majoria dels docents i alhora proporciona moltes eines per innovar
La transició cap al model digital no ha representat fins ara especials problemes
Dades sobre utilització a desembre de 2009: 55 centres a Catalunya, 17 a la resta d’Espanya – 9.300 alumnes a Catalunya, 2.300 a la resta d’Espanya
Es pot pensar per tant en un objectiu de gratuïtat dels llibres de text per la via de la utilització dels llibres en format digital i el que se’n diu model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador)
Es fa un desplegament exploratori en el curs 2009-2010 amb el desplegament normal a partir del curs 2010-2011

Objectius finals del projecte
Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels alumnes
Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya basada en la utilització del format digital i el model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador)
Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la “vida en un món connectat”
Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació

Objectius del desplegament 2009-2010
Explorar i avaluar comparativament les diferents alternatives tecnològiques disponibles al mercat
Millores efectives en els diferents camps
Diferències operatives, dificultat de desplegament i d’utilització
Avantatges comparatius
Costos reals
Avaluar els problemes de desplegament
Obtenir informació de “feed-back” consistent i fiable
“Entrenar” el model operatiu per al molt previsible escenari de gratuïtat dels llibres de text via implantació del llibre digital, en l’horitzó 2010-11
Donar la base per a una educació de l’alumnat en la “vida en un món connectat” (projecte complementari d’aquest)
Llançar un clar missatge a la societat amb relació a la utilització de la tecnologia en la educació i a la gratuïtat del llibre digital

Bases per al desplegament 2009-2010
Qui s’hi pot apuntar?
Centres públics i concertats que imparteixin els cursos de l’ESO i estiguin interessats en col·laborar en les primeres fases de l’experiència de desplegament exploratori dels llibres de text en format digital i el model 1:1.
Els centres hauran de comptar amb una infraestructura mínima a les aules que hi desitgin incloure, especificada segons cada modalitat de desplegament. Els centres que vulguin incorporar-se al pla hauran d’acreditar que disposen dels equipaments i de la infraestructura necessària, o comprometre’s a adquirir-los.
Les aules que poden participar en el desplegament exploratori hauran de correspondre preferentment als ensenyaments del Primer Cicle de l’ESO.

Modalitats de desplegament existents
A l’inici del projecte hi havia dues alternatives d’implantació, en aquests moments ja només és possible la primera:
Modalitat Llibre digital i model 1:1 des del primer any
Modalitat Coexistència Llibre Digital – Llibre en paper

1. Modalitat Llibre digital i Model 1:1 des del primer any

En què consisteix?
Se substitueixen els tradicionals llibres de text en paper per llibres de text digitals i continguts digitals accessibles per Internet.

Requisits previs per participar:
Comptar a l’aula amb un equipament bàsic:
Canó projector i ordinador associat
Connexió a Internet sense fil (Wi-Fi) amb prou amplada de banda per a admetre la connexió simultània de tots els alumnes de l’aula

Requisits específics d’aquesta modalitat de desplegament:
Els estudiants han de comptar amb un ordinador personal (vegeu característiques recomanades) que serà cofinançat en part del Departament d’Educació. Els ordinadors seran propietat de l’alumnat («1 alumne : 1 ordinador») que en serà, per tant, responsable del manteniment i bon ús.
Els docents han de comptar amb un ordinador personal, bé propi o posat a la seva disposició pel centre on treballen.

Requisits durant la realització del desplegament exploratori:
Comprometre’s a utilitzar les eines digitals en un 60% de les classes, és a dir que, amb un ordinador per alumne, cada alumne de l’aula ha de seguir el 60% de les matèries utilitzant llibres de text digitals, i els docents d’aquestes matèries els han d’utilitzar la majoria del temps quan facin les classes en l’aula que participa en el desplegament. Això vol dir a la pràctica un mínim de 5 assignatures de les que té un curs del 1r cicle de l’ESO
Comprometre’s a utilitzar els quaderns d’exercicis digitals
Comprometre’s a emplenar els qüestionaris d’avaluació per a cada matèria del desplegament exploratori, periòdicament, quan s’indiqui

Finançament de materials, equipaments i infraestructures:
Ordinador personal dels alumnes: tots els alumnes, tant de centres públics com de centres concertats, tindran accés a una oferta cofinançada pel Departament d’Educació que permetrà obtenir un equip adequat amb garantia i a un cost molt reduït. No obstant això, les famílies que no estiguin interessades en l’oferta cofinançada podrien comprar per als alumnes el model d’ordinador que vulguin i on vulguin, seguint sempre les condicions definides per llurs centres. Es recomana encaridament als centres atendre’s a les característiques recomanades).
Ordinadors personals del docents: el centres posaran a disposició dels docents participants en el projecte ordinadors idèntics als dels alumnes, per a ésser utilitzats per aquests, almenys en una primera fase. A part d’això, cada docent podrà comprar el model d’ordinador que vulgui i on vulgui. Tot el personal docent tindrà accés a la mateixa oferta de compra que els alumnes.
Llibres de text digitals de Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès i Ciències Socials: a càrrec del Departament d’Educació (canalitzat a través dels centres, que compraran les llicències aplicant a aquesta partida la subvenció rebuda amb aquesta finalitat específica).
Internet: a càrrec del Departament d’Educació, només als centres públics (s’ampliarà l’amplada de banda de l’escola).
Instal·lació elèctrica a l’aula (endolls): a càrrec del Departament d’Educació, només als centres públics.
Formació al professorat: a càrrec del Departament d’Educació.

2. Modalitat Coexistència Llibre Digital – Llibre en paper

En què consisteix?
Professors i alumnes combinen l’ús dels llibres tradicionals i dels llibres de text digitals, tant a l’aula com a casa durant un temps, sense necessitat de comptar amb un ordinador personal per a cada alumne. Els alumnes fan els exercicis utilitzant els ordinadors familiars, si en tenen, els de l’aula d’informàtica o de la biblioteca del centre, o els de les biblioteques municipals.
A partir del moment en què el centre consideri que és convenient es podrà procedir a implantar el model 1:1 («1 alumne : 1 ordinador») i a substituir els manuals tradicionals pels manuals digitals.

Requisits previs per participar:
Comptar a l’aula amb un equipament bàsic:
Canó projector i ordinador associat
Connexió a Internet

Requisits durant la realització del desplegament exploratori:
Comprometre’s a utilitzar les eines digitals en un 25% de les classes, és a dir, a impartir i a estudiar un mínim de 2 assignatures utilitzant llibres digitals, i a dedicar la majoria del temps a l’ús d’aquests recursos digitals.
Comprometre’s a utilitzar els quaderns d’exercicis digitals.
Comprometre’s a emplenar els qüestionaris d’avaluació per cada matèria del desplegament exploratori a final de cada mes.
Comprometre’s a habilitar aules informàtiques o espais amb ordinadors connectats a Internet als quals puguin accedir els alumnes fora de l’horari de les classes, per poder realitzar els exercicis o consultar els seus llibres digitals.

Finançament de materials, equipaments i infraestructures:
Llibres de text digitals de Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès i Ciències Socials: a càrrec del Departament d’Educació (canalitzat a través dels centres, que compraran les llicències aplicant a aquesta partida el pressupost per a reutilització).
Internet: a càrrec del Departament d’Educació, només als centres públics i sols quan passin a modalitat 1×1 (s’ampliarà l’amplada de banda de l’escola amb línies dedicades a les aules 1×1).
Formació al professorat: a càrrec del Departament d’Educació.

Calendari
Al llarg del curs 2009-2010 ha estat oberta la inscripció que s’ha anat traduint en successius expedients i desplegaments.
Fins al 26 de març, termini d’inscripció per a la implantació en el curs 2009-2010 en els centres públics.
Fins al 9 d’abril, termini d’inscripció per a la implantació en el curs 2009-2010 en els centres concertats.
En el mes de maig de 2010 s’obre un nou formulari per a la continuïtat en el curs 2010-2011.
En el mes de maig de 2010 s’obre un nou formulari d’inscripció per a noves incorporacions en el curs 2010-2011.

Editorials de llibres de text digitals
Informació sobre les editorials de llibres de text digitals

Canals de distribució d’ordinadors
Canal Abacus-Promocaixa
Canal Catei
Canal Diagonal Informática
Canal Flytech
Canal IDgrup
Canal Infoself
Canal Semic
Canal Spark Ibérica
Canal Tecman Serveis Informàtics
Canal Telecor

Formulari d’inscripció
El formulari actual està disponible a l’adreça is.gd/6403M/eduCAT1x1 (ocasionalment pot no funcionar) i en cas que variés es modificaran oportunament les referències que tenim publicades.
Per a qualsevol consulta sobre algun aspecte que pugui no quedar clar, suggerim consultar les pàgines de preguntes i respostes.
Si tampoc no queda clar, podeu enviar un correu electrònic a infoGENERAL@educat1x1.cat

Preguntes i respostes
Seguint aquest enllaç es va a un conjunt de pàgines amb preguntes i respostes sobre temes de detall del projecte

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: